Akut Otitis Media (AOM)

Photo of author

Yazar Dr. Büsra Gezik

Akut Otitis Media (AOM), acil servise başvuruların %7.4’ünü oluşturmaktadır. Sıklıkla Östaki borusunun matüriteyi kazanamamasından dolayı küçük çocukları etkiler. Bu nedenle ebeveynler küçük bebeklerini huzursuzluk, ateş, sık ağlama, beslenme gibi nedenlerle acil servise getirirler. Daha büyük çocuklarda ise bazen sadece duyma kaybı olarak hastaneye başvururlar.

Klinik Özellikler

 • Pik yaş: 6-18 ay
 • Semptomlar: Ateş, yetersiz beslenme, huzursuzluk, kusma, kulak çekme ve kulak ağrısı
 • Bulgular: Timpanik membranda bombelesme, kulak zarında iltihap, hareketsiz timpanik membranMastoid, AOM’nin en sık görülen süpüratif komplikasyonudur.

Tanı ve Ayırıcı Tanı:

Doğru teşhis, tanı koymada en önemli adımdır. Tanıda 3 önemli kriter gereklidir:

 • Semptom ve bulgular akut başlangıçlı olmalı (<48 saat)
 • Orta kulak efüzyonu (Resim-1)
 • Ortak kulak enfeksiyonu semptom ve bulgularının olması
Resim-1

Önemli Notlar

Timpanik Membran Hiperemisi:

Timpanik membranın sadece hiperemik olması tek başına AOM göstergesi değildir. Örneğin, uzun süreli ağlama ve ateş varlığında timpanik membranda hiperemi oluşabilir.

Pnömotik Otoskopi:

Pnömotik otoskopi, AOM tanısında yardımcı olabilecek bir araçtır. Ancak, geri çekilmiş bir kulak zarı, nedeni ne olursa olsun azalmış hareket gösterecektir.

Akut Otaljinin Diğer Nedenleri:

Akut otaljinin diğer sık nedenleri arasında dış kulak yolunda yabancı cisim ve dış kulak yolu iltihabı yer alır. Yani, ağrı tek başına orta kulak yolu iltihabını teşhis etmez. Tüm belirtiler birlikte değerlendirilmelidir.

Acil serviste Bakim ve idare

Ağrı Yönetimi:

Akut Otitis Media (AOM) tanısı almış tüm çocuklarda ağrı tedavisi gereklidir.

 • Topikal Analjezikler: Benzokain-antipirenç Ancak kulak zarında perforasyon varsa kontrendikedir.
 • Oral Analjezikler:
  • Parasetamol: 15 mg/kg/doz
  • Ibuprofen: 10 mg/kg/doz

Antibiyotik Tedavisi:

 • Komplike olmayan AOM için aileye reçete verilir.
 • 48-72 saat içinde iyileşme olmaz veya kötüleşirse hekime başvurmaları önerilir.

Acil Antibiyotik Tedavisi Gerektiren Durumlar:

 • 6 aydan küçük bebekler
 • İmmün yetmezliği olan çocuklar
 • Genel durumu kötü olan çocuklar
 • Yakın zamanda antibiyotik kullanımı öyküsü olan çocuklar
 • Başka bakteriyel enfeksiyon tanısı olan çocuklar

İlk Tercih Antibiyotik:

 • Amoksisilin: 40-45 mg/kg/doz, günde iki kez

Örnek Recete

TANI: AOM

Reçete:

 • AUGMENTİN® BID 400 mg 100 ml SÜSP. Dib Bir
  • S: 2×1 ölçek (10 gün)
 • PİROFEN® 150 mg 100 ml şurup DIB BİR
  • S: 3 x1 ölçek
 • FORSEF® 1 gr FLK DIB BİR
  • S: 1×3/4 (tek doz)

Notlar:

 • Bu bilgiler Tintinalli’nin Acil Tıp El Kitabı’ndan düzenlenmiştir.
 • Örnek reçete Dr. İlyas Yolbas’ın sitesinden alınmıştır.
 • Bu bilgiler tıbbi tavsiye yerine geçmez. Herhangi bir sağlık sorunu yaşıyorsanız bir doktora danışmanız önemlidir.

Leave a Comment